muj-ucetni.cz

Zásady ochrany osobních údajů

Kdo jsme

Naše webová adresa je: https://muj-ucetni.cz.

Provozovatelem webu je Jaroslav Strach
Horní Počaply – Křivenice 19/27703
Česká republika
IČO: 66395917

Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku.

 

Cookies

Na našem webu používáme soubory cookies za účelem zlepšení uživatelského zážitku a sledování návštěvnosti. Pomocí nástroje Google Analytics shromažďujeme anonymní statistiky o návštěvnosti a chování uživatelů, abychom lépe porozuměli, jak naše stránky fungují a jak je můžeme dále vylepšit. Tyto informace nám poskytují cenné poznatky o populárních obsahových prvcích, času stráveném na stránkách a dalších relevantních údajích.

Pro více informací o tom, jak soubory cookies fungují a jak můžete spravovat své preference, navštivte naši stránku se Zásadami cookies.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

S kým sdílíme vaše údaje

Zaručujeme, že vaše osobní údaje získané prostřednictvím našeho webového formuláře ke kontaktování jsou u nás v bezpečí. Nesdílíme žádné informace s třetími stranami, a vaše údaje zůstávají výhradně v našem technickém zázemí na serveru. Přijímáme odpovědnost za zajištění bezpečnosti a důvěrnosti vašich údajů.

Pokud máte jakékoli otázky nebo obavy ohledně ochrany osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím našeho formuláře nebo na uvedených kontaktních informacích. Vaše soukromí je pro nás prioritou, a snažíme se zajistit maximální bezpečnost vašich osobních údajů.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Vaše osobní údaje, zejména e-mailová adresa poskytnutá prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, jsou u nás uchovávána po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu, pro který byly shromážděny. V případě, že nám neposkytnete žádné specifické pokyny ohledně odstranění vašich údajů, budeme si uchovávat vaše údaje do doby, než nebude plněno účelem, pro který byly získány, nebo do té doby, než vyjádříte svůj nesouhlas s jejich uchováváním.

V případě, že byste si přáli, aby vaše osobní údaje byly odstraněny z naší databáze, můžete nás kdykoliv kontaktovat prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, a my se postaráme o jejich bezpečné odstranění z našeho systému. Vaše soukromí je pro nás důležité, a snažíme se respektovat vaše individuální preference ohledně uchovávání osobních údajů.

Jaká máte práva?

  1. Právo na přístup: Máte právo požadovat informace o tom, jaké osobní údaje o vás máme a jak s nimi nakládáme.

  2. Právo na opravu: V případě, že zjistíte, že jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo požádat o jejich opravu.

  3. Právo na výmaz (právo být zapomenut): Můžete požádat o odstranění svých osobních údajů z naší databáze, pokud již nejsou nezbytné k původnímu účelu shromažďování.

  4. Právo na omezení zpracování: V některých případech můžete požádat o omezení zpracování svých osobních údajů, zejména pokud si myslíte, že jsou nesprávné nebo zpracovávány nelegálně.

  5. Právo na přenositelnost údajů: Máte právo obdržet své osobní údaje, které jste nám poskytli, v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a přenést je jinému správci.

  6. Právo vznést námitku: Máte právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, pokud máme na jejich zpracování legitimní zájem.

  7. Právo na nápravu škody: V případě porušení bezpečnosti údajů, které může způsobit škodu, máte právo na nápravu.

Pro uplatnění těchto práv nebo pokud máte jakékoli otázky ohledně zpracování svých osobních údajů, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím našeho kontaktního formuláře. Jsme tu, abychom vám poskytli potřebné informace a podporu.

 

Přejít nahoru